VICO’S BIG V AGENDA

KALUSUGANG PANGKALAHATAN

 • Libreng konsultasyon, gamot, ospital, at iba pang gastusing medikal. 
 • Sa ospital o health center pa lang, ibibigay na ang kinakailangan— hindi na pipila sa City Hall para humingi ng tulong. 
 • Paggamit ng isng modernong Health IT systems.
 • Unti-unting paglipat tungo sa “primary” o “preventive” health care. 
 • Anuman ang mangyari sa “ Universal Health Care” sa nasyonal na lebel, kaya na natin magpatupad ng lokal na bersyon nito. Ayon sa klkulasyon ng mga eksperto, kailangan natin ng humigit-kumulang 2.4 bilyong piso para rito. Sa badyet na mahigit 10 bilyon kada taon, kaya ito ng Pasig. 

PABAHAY

 • Tulungan ang bawat pamilyang Pasigueño na magkaroon ng sariling tahanan. 
 • Unang hakbang: Pgsasagawa ng publikong imbentaryo ng lahat ng lupain sa Pasig. Suriin ang istado ng mga lupang sumailalim sa mga housing program (katulad ng Community Mortgage Program)
 • Kung kailangan ng relokasyon, prioridad ang ON-SITE at IN-CITY. 
 • Walang relokasyon kung hindi maayos ang mga pangunahing serbisyo at may kabuhayan sa bagong lugar. 
 • Yakapin ang “People’s Plan”; kasama ang tao sa pagbubuo ng plano para sa kanilang pamayanan. 
 • Wasakin ang “palakasan system” kung saan may mga indibidwal na nakakakuha ng 2 o mahigit pang unit sa pampublikong housing, samantalang may mga mahihirap at lehitimong taga-Pasig na hindi nabibigyan.

EDUKASYON

 • Uunlad ang bayan kung edukadong de kalidad ang mamamayan. 
 • Palawakin ang Scholarship Program. Walang matatangal na iskolar. Ang tatanggalin lang ay yung mga requirements na nagpapahirap sa mga mag-aaral katulad ng ticket sa Christmas Party at t-shirt na may bayad. 
 • Ayusin ang sistema para sa Hunyo pa lang, matatanggap na ng mga mag-aaral ang mga school supplies (‘di na rin kailangan ng cedula)
 • Palakasin ang Local School Board para kasama ang mamamayan sa pagbabalangkas ng plano para sa halos 1 bilyong piso na Special Education Fund. Gawin natin mas transparent ang proseso para rito. 
 • Isulong ang isang ordinansa kung saan pararamihin ang mga independienteng NGO/CSO/PTA na nakaupo sa board na ito. 
 • Magsagawa ng “Summer Reading Camps” para sa mga kabataang hindi pa marunong o hirap pang magbasa ( non-readers/frustrated readers), para hindi sila mahuli sa klase. 
 • Magsagawa ng “Teachers’ Training Camps” para matulungan ang mga guro na patuloy na maitaas ang antas ng pagtuturo sa mga pampublikong paaralan.

KONSULTASYON BAGO AKSYON

 • Patakaran man sa TODA o pagtaas ng presyo ng puwesto sa palengke, lahat ng aksyon dadaan sa makabuluhang konsultasyon. 
 • Hindi mananatiling benepisyaryo lamang ang mga Pasigueño, kundi ituturing na partner ng gobyerno.
 • Bigyan ng espsiyo ang mamamayan na makilahok sa gawain ng gobyerno. Buhayin ang “local special bodies” katulad ng City/Barangay Development Councils, Peace and Order Council, at Local Housing Board. 
 • Gawin bukas (transparent) at inklusibo ang paggogobyerno— mula sa pagbabalangkas hanggang sa ebalwasyon ng lahat ng program/proyekto ng Pasig. 
 • Magbuo ng mga “sectoral council” katulad ng Transport Council (para sa mga TODA, jeep, motorista, atbp).

LABAN KONTRA KORAPSYON

 • Una, mamumuno ako ng tapat. Hindi ako tatanggap ng kahit isang piso mula sa lagay, kickback, o “S.O.P.” mula sa mga proyekto ng gobyerno. Kung totoo na 20% ang pinaka mababang kickback sa ngayon, ay dito pa lang makakatipid na ang pamahalaan natin at madadagdagan ang benepisyo at tulong na matatanggap ng mga Pasigueño. 
 • Buong pagpapatupad ng Pasig Transparency (o Freedom of Information) Ordinance of 2018.
 • Pagtatatag ng Government Efficiency and Anti-Corruption Commission. Magkakaroon ito ng complaint hotline kung saan maaaring magsumbong ang ordinaryong mamamayan. 
 • Gagamitin ko ang aking karanasan at netnwork sa dating trabaho ko sa Government Watch upang makatulong na labanan ang katiwalian. 
 • Lahat ng bidding, may tagamasin na NGO/CSO. 
 • “One -Stop-Shop” para sa mga transaksyon sa City Hall, upang maging mas mabilis ang proseso ng gobyerno at mabawasan ang mga pagkakataon para sa lagayan.